Nieuw: Vanbreda Adviestraject wtp

Speciaal voor werkgevers met minder dan 50 medewerkers

Na vele jaren van overleg is de Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023 in gegaan. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun huidige pensioenregeling vóór 1 januari 2028 voldoet aan deze nieuwe wet. Het is belangrijk om hier op tijd mee te beginnen, omdat het aanpassen of zelfs volledig herzien van een bestaande regeling veel tijd en overleg kost. Om werkgevers hierbij te helpen, heeft Vanbreda Risk & Benefits een Adviestraject Wtp ontwikkeld.

Het belang van een goed pensioen

Een goed pensioen is belangrijk voor medewerkers en bedrijven. Met een pensioenregeling biedt de werkgever zijn of haar medewerkers zekerheid voor de toekomst en draagt hij bij aan hun financiële weerbaarheid. Daarnaast draagt een goede pensioenregeling als secundaire arbeidsvoorwaarde bij aan het behoud van huidige medewerkers en het aantrekken van nieuwe medewerkers in een krappe arbeidsmarkt.

Gevolgen van de Wet toekomst pensioenen

Een goede pensioenregeling is belangrijk, maar ook complex. En met de invoering van de Wet toekomst pensioenen is het niet eenvoudiger geworden. Werkgevers moeten toetsen of huidige regelingen nog voldoen of misschien aangepast moeten worden. Door de complexiteit van het onderwerp zijn veel werkgevers op zoek naar hulpmiddelen om hierbij de juiste stappen te zetten.

Adviestraject Wtp

Het Vanbreda Adviestraject Wtp helpt deze werkgevers om de huidige pensioenregeling te toetsen aan de nieuw wetgeving en te onderzoeken of het nodig is de regeling aan te passen. Is dit het geval? Dan wordt ook onderzocht wat er precies nodig is om aan de nieuwe wet te voldoen.

Het adviestraject bestaat uit vier stappen:

  1. Inventarisatie
  2. Analyse
  3. Doorrekeningen
  4. Rapportage

Als deze stappen zijn doorlopen kan de werkgever aan de hand van het advies bepalen of, en zo ja hoe, hij of zij verder wilt.

Meer informatie?

Wilt u een uitgebreide toelichting op het Adviestraject Wtp en de stappen uit dit traject? Klik dan hier of download de brochure via onderstaande button. Bent u werkgever en heeft u minder dan 50 medewerkers in dienst? Wilt u graag meer informatie over hoe Vanbreda u kan helpen bij het aanpassen van uw huidige pensioenregeling of wilt u een nieuwe pensioenregeling opzetten? Dan gaan onze Pensioenconsultants graag met u in gesprek.

Brochure Vanbreda Adviestraject Wtp

Samen zorgen we ervoor dat uw pensioenregeling voldoet aan de nieuwste wetgeving en optimaal aansluit bij de behoeften van uw medewerkers.