Preventie, keuringen en garantiebepalingen

Streng verzekeringsbeleid? Lastig maar beschermt uw belang!

Door een streng acceptatiebeleid bij verzekeraars wordt het u én ons niet altijd makkelijk gemaakt om de juiste verzekeringen af te sluiten. Want om schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, stellen verzekeraars preventie-eisen die worden vastgelegd in clausules. Wordt niet voldaan aan een preventie-eis? Dan kan dat serieuze gevolgen hebben in geval van schade.

Steeds meer eisen vanuit de verzekeraar

Bij het verzekeren van uw roerende- of onroerende zaken wordt door verzekeraars gevraagd om allerlei verschillende keuringen. Er wordt ook steeds strenger gecontroleerd of deze keuringen ook goed zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld van de elektrische installatie of van een zonnepaneleninstallatie. Voor deze installaties geldt een scala aan normen waaraan ze moeten voldoen om een verzekering te kunnen sluiten, maar ook om deze in stand te houden of om bij een schade niet tegen teleurstellingen aan te lopen.

Ook in uw eigen belang

Het gaat te ver om te stellen dat deze preventie-eisen alleen nuttig of noodzakelijk zijn voor verzekeraars. Want met goed risicomanagement beschermt u uw bedrijf én uw mensen! Zo voorkomt u met een goed werkende elektrische installatie dat uw gebouw door bijvoorbeeld brand beschadigd raakt of zelfs verloren gaat. En zorgt u er met een brandmeldinstallatie voor dat uw mensen gewaarschuwd worden bij brand en het pand tijdig en veilig kunnen verlaten. En een inbraakmeldinstallatie voorkomt diefstal van voor u belangrijke zaken.

Wegwijs in het woud van eisen

Welke garantiebepalingen en keuringen zijn er dan allemaal? Hier krijgen wij steeds vaker vragen over. Het zijn er namelijk nogal wat. Op onze website hebben wij de belangrijkste inspecties en keuringen op een rij gezet:

Toelichting inspecties en keuringen

Effectief risicomanagement

Om uw risico’s effectief te managen raden wij u aan om het overzicht van inspecties en keuringen eens naast de clausules te leggen die in uw brandverzekering(en) zijn opgenomen. Komt u er niet uit? Wij kijken graag met u mee en bepalen dan samen met u of u voldoet aan de verplichtingen die de verzekeraar stelt. Zo zorgen we samen voor effectief risicomanagement waarbij:

  • risico’s zo goed mogelijk worden voorkomen
  • schade zo min mogelijk impact heeft op uw bedrijfsvoering
  • kosten zo laag mogelijk worden gehouden
  • u niet meer of minder risico loopt dan bij uw organisatie past

Preventie, periodieke keuringen e.d. maken hier onderdeel van uit.

Voorkomen is altijd beter dan genezen!