• Neem contact op +31 (0)88 - 273 32 00
  • Liever teruggebeld worden? Klik hier
  • Schademelden

Besparen op de premie voor de ziekteverzuimverzekering?

Kies voor NLG Arbo en krijg grip op het verzuim binnen uw organisatie

Door een toenemende schadelast is de premie van uw verzuimverzekering de afgelopen jaren een aantal keren verhoogd. Ook voor 2021 wordt een algemene premiestijging van 10% doorgevoerd. Afhankelijk van het verzuim binnen uw organisatie kan de premiestijging hoger zijn. Samen met Bovemij hebben wij gekeken hoe wij deze premieverhoging zoveel mogelijk kunnen beperken voor onze relaties.

2021: focus op arbodienstverlening

Als werkgever wilt u dat uw werknemers die te maken hebben met ziekte en arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk weer goed aan het werk kunnen. Dit is goed voor uw medewerker én voor u als werkgever. De medewerker is niet langer afwezig dan echt nodig is waardoor het verzuim vermindert en daarmee de kosten die dit met zich meebrengt. Een goede goede Arbodienst adviseert en ondersteunt u hierbij.

NLG Arbo

Bovemij werkt nauw samen met onze eigen arbodienst NLG Arbo. Het team van NLG Arbo Gouda bestaat uit vijf vaste casemanagers en een Consultant Duurzame Inzetbaarheid. Naast alle gebruikelijke diensten die u van een Arbodienst mag verwachten, adviseren en ondersteunen zij u bij lastige vraagstukken als het gaat om verzuim en verzuimpreventie. Zo zorgen zij er samen met u voor dat het ziekteverzuim in uw organisatie tot een minimum wordt beperkt. Bovendien weet NLG Arbo welke interventies op welk moment het beste ingezet kunnen worden zodat werkhervatting sneller of in ieder geval voor een groter deel kan plaatsvinden. En omdat de lijntjes met Bovemij kort zijn, kunnen zij u helpen bij het verkrijgen van een bijdrage van de verzekeraar om deze interventies te financieren.

NLG Arbo hanteert in 2020 een basistarief van € 87,50 (exclusief BTW) per werknemer. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd volgens CBS prijsindex. Wilt u meer weten over de dienstverlening van NLG Arbo en de tarieven? Klik op de onderstaande buttons voor meer informatie.

Brochure NLG Arbo werkgevers   Dienstverlening NLG Arbo   Tarieven 2020 NLG Arbo

Bespaar op de premie van uw ziekteverzuimverzekering, stap over naar NLG Arbo

Als uw adviseur hebben wij met Bovemij afgesproken dat als u in 2021 kiest voor NLG Arbo, de algemene premiestijging van 10% voor u niet geldt. Dus als de premieverhoging voor u straks 10% is, dan wordt die teruggebracht naar 0%. En is hij 15%, dan wordt dat 5%. Zo krijgt u niet – of in ieder geval veel minder – te maken met deze verhoging. Overstappen naar NLG Arbo betekent dus financieel voordeel. 

Eenvoudig overstappen

Wilt u overstappen? Klik op onderstaande buton. Zodra wij het ingevulde formulier van u hebben ontvangen, gaan wij voor u aan de slag. Om de overstap per 1 januari 2021 voor u te regen, hebben wij dit formulier vóór 28 september 2020. Uiteraard zorgen wij voor het opzeggen van uw lopende contract bij uw huidige Arbodienst per 1 januari 2021. Voor het einde van het jaar sturen wij u ter ondertekening een dienstverleningsovereenkomst van NLG Arbo toe.

Stap direct over naar NLG Arbo