Banner

CAR


Als u actief betrokken bent bij bouwwerken (bijvoorbeeld bij de directievoering of als (onder)aannemer, architect etc.) kunt u een CAR-verzekering afsluiten welke dekking biedt tegen het risico van beschadiging en/of  verlies van bouwwerken, bouwmaterialen/ uitrusting en aansprakelijkheid.
 
De CAR-verzekering is een specifieke verzekering voor objecten in aanbouw. De CAR-verzekering is een zogenaamde rubriekenpolis. De te verzekeren rubrieken zijn: het werk; aansprakelijkheid; bestaande eigendommen van opdrachtgever; hulpmaterialen; eigendommen van directie en personeel.