Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Over Vanbreda \  Blogs \  Detachering

Detachering


Door: Arie Benard / 21-10-2009
Detachering

De afgelopen tijd heb ik meerdere ICT detacheringsbureaus bezocht en is vaak de kwestie aansprakelijkheid ter sprake gekomen. Vaak is mij de vraag gesteld wie er nu aansprakelijk is als een gedetacheerde een fout maakt waardoor de inlener/opdrachtgever (of zijn klant) schade leidt. 

Een heel eenvoudig antwoord op deze vraag is mijns inziens moeilijk te geven. Zaken waar detacheringbureaus rekening mee moeten houden zijn de contracten met de opdrachtgevers en met de gedetacheerden. Detacheringbureaus dienen in de contracten met de opdrachtgevers zo helder mogelijk te formuleren onder wiens leiding en toezicht de gedetacheerde functioneert. (zie ook de nieuwe voorwaarden van ICT~Office).
Als de gedetacheerde onder leiding en toezicht functioneert van de inlener zal de aansprakelijkheid meer bij de inlener komen te liggen. Soms is dit echter lastig aan te geven omdat in sommige situaties sprake is van een gemengd toezicht of de werkzaamheden veranderen tijdens de periode dat een gedetacheerde werkt bij de inlener.
 
Tot slot nog even dit. In de praktijk zie je vaak dat leveringsvoorwaarden niet altijd stand houden en dat inkoopvoorwaarden geaccepteerd worden uit commercieel oogpunt. Bij inkoopvoorwaarden zie je zelden iets gemeld over leiding en toezicht en wordt soms ook bepaald dat de aansprakelijkheid niet bij de opdrachtgever ligt. Detacheringbureaus dienen zich te realiseren dat deze acceptatie risico’s met zich meebrengt. Het afsluiten van een verzekering biedt een oplossing hiervoor. Wel zal ook een verzekeraar meekijken hoe wordt omgegaan met bovenstaande materie en daar o.a. de premie op baseren.

Reageer

Recente blogs

Bent u voldoende verze..
Een grote brand als gevolg van een kortsluiting maakt uw bedrijfspand en -uitrus.. Bent u voldoende verze..

Maakt u genoeg tijd vr..
Maakt u genoeg tijd vrij voor de wettelijke aanpassingen in de pensioenen Maakt u genoeg tijd vr..

Kredietbeheer

Wees voorbereid op de ..