Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Branche Oplossingen \  Profile Tyrecenter \  Maatwerkproducten

Maatwerkproducten


Onderstaande Garageverzekering is specifiek voor u samengesteld op basis van dekkingsvarianten, uitbreidingsmogelijkheden en collectiviteitvoordelen

Dekkingsvarianten
•    Aansprakelijkheidsdekking voor het bedrijf
•    Aansprakelijkheidsdekking voor motorrijtuigen
•    Dekking voor schade aan voertuigen van klanten
 
Uitbreidingsmogelijkheden o.a.:
•    Schadeverzekering voor inzittenden
•    Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen
•    Cascodekking voor eigen voertuigen/handelsvoorraad (casco
     dekking tot 10 jaar; extra dekking tot 15 jaar).
•    Verkeersschadeverzekering voor Werknemers (VSVW) 
 
Verzekerde sommen
•    Rubriek AVB
 € 2.500.000
•    Rubriek Klanten
 € 2.500.000
 o   echter in geval van brand, blikseminslag of ontploffing
 €    500.000
•    Rubriek AVM
 
 o   Materiële schade
 € 2.500.000
 o    Letselschade 
 € 5.000.000
•    Casco (exclusief BTW)
 €    100.000
•    Schadeverzekering voor Inzittenden
 € 1.000.000
•    Voor Casco geldt geen onderverzekering
 
•    Goed werkgeverschap (7:611) is verzekerd
 

Eigen risico voor schade onder de rubrieken AVB, Klanten en Casco bedraagt € 300 per gebeurtenis.
 
Naast de garageverzekering bieden wij een Verkeersschadeverzekering voor Werknemers (VSVW). De premiestelling is per vestiging afhankelijk van het aantal werknemers en het aantal in gebruik zijnde motorrijtuigen.
 
Primaire verzekeringen zijn: garage, inventaris en goederen, handelsvoorraad (inventaris en goederen) en AVB (indien nevenactiviteiten naast reparatie).
 
Overige bedrijfsmatige verzekeringen zijn optioneel mee te verzekeren (te denken valt aan bedrijfsschade, rechtsbijstand, milieuschade, ziekteverzuim etc.).
 
Voorwaarden mantelcontract
•    Het schadeverloop per deelnemer is de afgelopen 3 jaar < 65 %.
•    Acceptatie per deelnemer is onder voorbehoud van een
     technische inspectie