Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Branche Oplossingen \  NVBK

NVBK


De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) is een beroepsvereniging voor kostendeskundigen in de bouw, grond-, weg- en waterbouw, installaties en huisvestingseconomie. De NVBK heeft het creëren van netwerken en het bieden van een platform voor kennisuitwisseling en kennisvermeerdering hoog in het vaandel. Zo ook de ambitie om meer invloed uit te oefenen aan belangrijke tafels. Bij alle activiteiten neemt de NVBK het samenspel tussen opdrachtgever, kostendeskundige en NVBK als uitgangspunt om zodoende het hele speelveld te bekijken vanuit gemeenschappelijke belangen.

NVBK