Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Branche Oplossingen \  Pensioenfondsen \  Voorbeeldsituaties

Voorbeeldsituaties


Welke situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder van een Pensioenfonds?
 
Hieronder worden situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van pensioenfondsen. Dit is echter geen limitatieve opsomming. Het is afhankelijk van de specifieke, individuele situatie of een claim door de rechter wordt toegewezen en of er dekking is op de verzekering.
 
A. Ten aanzien van de boekhouding:
• Niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele publicatie
• In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de stichting.

B. Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid van bestuurders

De bestuurders maken een evident onjuiste afweging tussen verwacht rendement en de bepaling wat een acceptabel risico is, gegeven de kenmerken van het pensioenfonds.
 
C. Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen
Dit kan verregaande financiële consequenties hebben,  bijvoorbeeld als er geen aandacht besteed is  aan het behoorlijk op schrift stellen van gemaakte afspraken.
 
D. Het niet of niet op tijd informeren van toezichthouders
Bijvoorbeeld over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn.
 
E. Het stellen van onevenredig grote zekerheden ten behoeve van de deelnemers.
 
F. Het ongunstig vervreemden van activa.
 
G. Handelen in strijd met het doel van de rechtspersoon zoals genoemd in de statuten.
 
H. Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de rechtspersoon ze niet kan nakomen.
 
I. In situatie van (dreigende) liquidatie van het Pensioenfonds:
 
-          Crediteuren van de rechtspersoon selectief betalen.
-          Het aangaan van voor de rechtspersoon nadelige verplichtingen.
 

Pensioenfondsen