Verlengen verzekeringen binnen een harde markt

Het verlengen van verzekeringen is soms lastig. Afgelopen najaar werden wij als uw adviseur, wederom geconfronteerd met een stroom aan opzeggingen en premieverhogingen in de co-assurantiemarkt. Verzekeraars zien zich genoodzaakt om de premies naar boven bij te stellen, meer focus te leggen op preventie en deelname op bepaalde risico’s en/of binnen branches wordt heroverwogen. Dit hebben velen van u gemerkt. U werd geconfronteerd met soms forse premieverhogingen, aangescherpte preventiemaatregelen en in een uitzonderlijk geval met een verzekering die op 1 januari nog niet 100% rond was. 

Co-assurantie

Met name zwaardere risico’s worden door ons ondergebracht op de zgn. beurs, de co-assurantiemarkt. Denk hierbij aan complexe of omvangrijke bedrijfsmatige risico’s die verzekeraars niet alleen willen of kunnen dragen. Co-assurantie is een vorm van verzekeren waarbij meerdere verzekeraars ieder een deel van het risico afdekken. Op deze manier spreiden de verzekeraars het risico en is het mogelijk zwaardere risico's te verzekeren. 

Complexe risico's

Complexe risico’s spelen bijvoorbeeld bij zware industriële processen en bedrijven waar gewerkt wordt met brandbare materialen of waarvan het pand is opgebouwd uit brandbare (isolatie) materialen. Ook bedrijven in de foodbranche of andersoortige bedrijven zoals een strandpaviljoen zijn extreem moeilijk onder te brengen.

Omvangrijke risico's

De omvang van een risico wordt bepaald door de verzekerde bedragen op het risicoadres bij elkaar op te tellen. Het totaal aan verzekerd belang wordt dan te hoog voor één verzekeraar.  Co-assurantie is een vorm van verzekeren waarbij meerdere verzekeraars ieder een deel van het risico afdekken. Op deze manier spreiden de verzekeraars de risico’s en is het mogelijk zwaardere risico’s verzekerd te houden.

Wat maakte het dit jaar zo bijzonder?

Al jaren merken we dat het steeds lastiger wordt zwaardere risico’s te verzekeren. Door fusies en overnames bij verzekeraars wordt het aanbod op de verzekeringsmarkt steeds kleiner en door de slechte resultaten zien we dat verzekeraars hun risico’s willen beperken en dat zij zich terugtrekken uit bijvoorbeeld de hout-, chemie- en recyclingbranche.

Daarnaast blijkt nog steeds dat een groot deel van de schades ontstaat door bijvoorbeeld vandalisme en door oververhitting/kortsluiting in de elektrische installatie. Vandaar dat verzekeraars steeds meer hameren op preventiemaatregelen en de opvolging van deze maatregelen.

Ook komend jaar zet de trend door

Voor komend jaar verwachten wij eenzelfde trend. Het aanbod wordt niet groter en verzekeraars zullen hun acceptatiebeleid niet verruimen. De omvang van de schades wordt namelijk steeds groter en het preventiebeleid blijkt in veel gevallen niet op orde. Als uw adviseur zijn wij daarom nu ook al weer in gesprek met verzekeraars en kijken we hoe we de best mogelijke oplossingen kunnen blijven bieden.

Preventiemaatregelen

U kunt ons hierbij helpen door nu alvast te kijken welke preventiemaatregelen u kunt nemen. Voorkomen is ten slotte beter dan genezen. U kunt uw risico’s in kaart (laten) brengen en hier adequate maatregelen op nemen.

Soms komt een inspecteur van de verzekeraar langs om de risico’s te beoordelen. Het is ook mogelijk om dit zelf te organiseren. Wij werken met diverse partijen samen. Graag kijken wij met u naar de mogelijkheden hiervoor.

Ons advies

Ons advies: wacht niet af tot komend najaar waar de verzekeraars mee komen maar zorg ervoor dat u uw zaken op tijd op orde heeft. Dit houdt bijvoorbeeld in dat uw installaties zoals elektra, machines, zonnepanelen etc. zijn goedgekeurd en de benodigde certificaten zijn afgegeven en nog geldig zijn. Op onze website vindt u een overzicht van de belangrijkste inspecties en keuringen. Daarnaast is het belangrijk dat de door u genomen maatregelen om inbraak te voorkomen voldoen aan de eisen en de orde en netheid op én rond uw terrein op orde is. Buitenopslag is namelijk een belangrijke oorzaak van vandalisme- en brandschades.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijke preventiemaatregelen die u nu alvast kunt nemen om uw risico’s zoveel mogelijk te beperken? U kunt ons natuurlijk ook direct benaderen. Onze adviseurs helpen u graag bij het in kaart brengen van uw risico’s en mogelijkheden om deze risico’s aan te pakken.