VerzekeringsInzicht

Een nieuw portaal voor uw inkomensverzekeringen

Heeft u een Inkomens Rubrieken Pakket afgesloten via Vanbreda Risk & Benefits? Deze werd tot 1 januari 2023 geadministreerd door Ecodass Insurance Services en is daarna ondergebracht bij ons Volmachtkantoor NLG Verzekeringen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die deze overgang in detail beschrijven. 

Inloggen VerzekeringsInzicht

Logo Ecodas

Logo NLG verzekeringen

   

Nieuw logo op uw polisblad 

Op het polisblad staat het logo van NLG Verzekeringen zijn in plaats van het logo van Ecodass.

Voor al uw vragen over de (financiële) risico’s van uw organisatie blijft Vanbreda Risk & Benefits uw vertrouwde aanspreekpunt. Als uw adviseur denken wij met u mee welke risico’s u wilt én kunt lopen en welke u liever wilt afdekken. Dat was zo en blijft zo.

 
Verzekeringsinzicht premie gelijk    

Uw premie en dekking blijft gelijk

De overgang van Ecodass Insurance Services naar NLG Verzekeringen heeft geen gevolgen voor de premie en dekking van uw verzekering. Over de premie en dekking voor 2023 hebben wij u eind november 2022 geïnformeerd.

 
   

Ontvangst nieuwe polis

 De overgang naar VerzekeringsInzicht heeft geen gevolgen voor de premie en dekking zoals u deze heeft ontvangen in het verlengingsvoorstel eind november. U ontvangt begin 2023 een nieuw polisblad.

 
Verzekeringsinzicht facturatie    

Facturatie

Er vinden geen wijzigingen plaats met betrekking tot de facturen. U blijft de facturen ontvangen van Vanbreda Risk & Benefits zoals u gewend bent.  Heeft u een SEPA machtiging verstrekt dan blijft deze van kracht.

 
Verzekeringsinzicht gebruikersnaam en activatiecode    

Gebruikersnaam en activatiecode VerzekeringsInzicht

Sluit u voor het eerst een verzekering via ons af bij NLG Verzekeringen? Dan ontvangt u van hen een gebruikersnaam en activatiecode voor VerzekeringsInzicht. In verband met de veiligheid van uw gegevens ontvangt u deze gegevens in twee aparte e-mails. Met de gebruikersnaam en de activatiecode krijgt u toegang tot VerzekeringsInzicht en kunt u uw verzekering(en) beheren.

 
Verzekeringsinzicht ziek en hersteldmeldingen    

Meldtermijn ziek en hersteld

Vanaf 1 januari 2023 dient u ziekmeldingen uiterlijk de tweede ziektedag door te geven in VerzekeringsInzicht. Deze meldtermijn van twee dagen geldt ook voor het doorgeven van (deel)herstel. Dit geldt niet als u een Stop Loss verzekering heeft in onze supermarktmantel.

 
Verzekeringsinzicht deelnemersregistratie    

In- en uitdiensttredingen

In- en uitdiensttredingen geeft u binnen één maand door in VerzekeringsInzicht.

 
Salariswijziging doorgeven Verezkeringsinzicht    

Salariswijzigingen geeft u eenmaal per jaar door

Afrekening van in- en uitdiensttredingen en salariswijzigingen vindt een keer per jaar plaats bij de naverrekening van uw inkomensverzekeringen.

 
Verzekeringsinzicht herberekening werknemersgegevens    

Herberekening/ werknemersgegevens

Uw voorschotnota 2023 wordt gebaseerd op de gegevens die bij ons bekend zijn over 2022. Werknemersgegevens die wij al in de huidige systemen hebben staan, zetten wij voor u over. In het eerste kwartaal van 2023 vraagt NLG Verzekeringen u om uw werknemersgegevens te uploaden. Dit kan een aanvulling zijn op de bestaande data.

Door de omzetting is de kans helaas aanwezig dat u de werknemersgegevens eenmalig volledig moet inlezen. Dit kunt u doen in VerzekeringsInzicht, zodra u de gebruikersnaam en activatiecode hebt ontvangen. Bij de herberekening kunt u indien nodig de loonsom voor 2023 corrigeren, wij passen hier dan de voorschot nota op aan.

 
Verzekeringsinzicht Naverrekening    

Naverrekening

Eén keer per jaar vindt in VerzekeringsInzicht de naverrekening plaats. U ontvangt in het eerste kwartaal een brief van NLG Verzekeringen waarin wordt gevraagd om de gegevens voor de naverrekening in te vullen in VerzekeringsInzicht.

 
Verzekeringsgegevens uitwisseling gegevens arbodienst    

Gegevensuitwisseling arbodienst

NLG Verzekeringen heeft met een groot aantal arbodiensten afspraken gemaakt over het uitwisselen van gegevens. Hier vindt u een lijst met de arbodiensten waarmee een koppeling mogelijk is. Staat uw arbodienst erbij en is bij ons ook bekend dat dit uw arbodienst is? Dan wordt deze koppeling automatisch ingeregeld.

Als er een koppeling is met uw arbodienst, dan hoeft u een ziek- of hersteldmelding alleen in VerzekeringsInzicht te doen. Deze melding wordt vervolgens automatisch doorgestuurd naar uw arbodienst.