Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Over Vanbreda \  Blogs \  Pensioenregelingen b..

Pensioenregelingen buiten een fonds lopen ook risico


Door: Hans van Poppel / 20-2-2013

Pensioenen zijn volop in het nieuws. Veel aandacht wordt daarbij besteed aan mogelijke verlagingen van pensioenuitkeringen die het gevolg zijn van de lage dekkingsgraden waarmee veel pensioenfondsen te kampen hebben. Als gevolg van de lage rentestand en toenemende levensverwachting is de waarde van het vermogen van deze pensioenfondsen te laag om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Let wel, de lage rentestand en toenemende levensverwachting hebben ook gevolgen voor pensioenregelingen die bij een verzekeraar zijn ondergebracht.
Het is belangrijk dat werknemers hierover goed geïnformeerd worden. Waar kunt u zoal tegenaan lopen?

Eind- of middelloonregeling, let op de contractperiode
Wanneer de pensioenregeling is gebaseerd op een salaris-/diensttijdregeling (eindloon of middelloon) ligt het risico van een lage rentestand en stijgende leeftijdsverwachting bij de verzekeraar. Dit komt doordat de pensioenuitkeringen van de deelnemers gegarandeerd zijn. Wanneer vervolgens blijkt dat de voorzieningen onvoldoende zijn voor het uitkeren van de pensioenen zal de verzekeraar zijn tarieven gaan aanpassen. Omdat zoiets tijdens de contractperiode niet is toegestaan, is de eerstkomende mogelijkheid dus het moment waarop het pensioencontract moet worden verlengd.

Sommige verzekeraars hebben besloten de rekenrente te verlagen; andere verzekeraars vragen garantieopslagen. Voor u als werkgever betekent dit dat u in geval van verlenging van de pensioenregeling met (aanzienlijk) hogere kosten te maken kunt krijgen. Wanneer we bijvoorbeeld uitgaan van een verlaging van de rekenrente van 3 naar 2,5% kunnen de pensioenkosten bij een stijgende levensverwachting met wel 25 tot 30% stijgen.

Beschikbare premieregeling, de rekenrente vertekent de situatie
Als het pensioensysteem op een beschikbare premieregeling is gebaseerd, ligt het risico van een lage rentestand en toenemende levensverwachting bij de werknemers. Immers, de werkgever stelt de werknemer een premie beschikbaar die voor pensioen moet worden aangewend. Deze premie wordt in een fonds belegd of aangewend voor opbouw van een gegarandeerd kapitaal. Anders dan bij andere typen pensioenregelingen wordt de werknemer in dit geval geen vastgestelde pensioenuitkering in het vooruitzicht gesteld. De hoogte van het aan te kopen pensioen is enerzijds afhankelijk van het pensioenkapitaal dat op de pensioendatum beschikbaar is, anderzijds van de tarieven en de rentestand op de pensioendatum.

Door de lage rentestand, toenemende levensverwachting en tegenvallende beleggingsresultaten lopen werknemers die binnenkort met pensioen gaan het risico een fors lagere pensioenuitkering dan verwacht te ontvangen. Waar het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) uitgaat van 4% rente op het moment van aankoop van een pensioen is deze momenteel slechts circa 2%. Hierdoor wordt het pensioen gemiddeld 25% lager dan de UPO-indicatie; een ‘korting’ die aanzienlijk hoger is dan die bij de pensioenfondsen.

Breng u medewerkers tijdig op de hoogte
Voorkom onaangename verrassingen. Informeer uw medewerkers regelmatig omtrent de inhoud en de risico’s van hun pensioenregeling en zorg als zodanig voor goede bewustwording op dit gebied. Vanzelfsprekend kunnen wij hierin een belangrijke rol voor u spelen. Neem gerust contact met mij op over de mogelijkheden (hans.vanpoppel@vanbredanl.com) of vraag ernaar bij uw accountmanager of een van de collega specialisten bij Vanbreda.

 

 

 


 


Reageer

Recente blogs

Bent u voldoende verze..
Een grote brand als gevolg van een kortsluiting maakt uw bedrijfspand en -uitrus.. Bent u voldoende verze..

Maakt u genoeg tijd vr..
Maakt u genoeg tijd vrij voor de wettelijke aanpassingen in de pensioenen Maakt u genoeg tijd vr..

Kredietbeheer

Wees voorbereid op de ..