BRANDVERZEKERING

Brandverzekering voor CBM Leden

In nauwe samenwerking met CBM is door Vanbreda in de loop der jaren een compleet programma aan collectieve, flexibele maatwerkproducten ontwikkeld. Specifiek gericht op de meubelindustrie is een uitgebreide brandpolis af te sluiten. Na een brand (of inbraak) wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weer aan de slag. Het is dan fijn als u weet dat u uw materialen of inventaris zo snel mogelijk kunt vervangen. Onze brandverzekering biedt u alle zekerheid voor uw bedrijfsbezittingen en voorraad. Hierdoor kunt u na een brand of inbraak weer snel verder met ondernemen.

Huurdersbelang

Wanneer u een pand huurt, heeft u meestal geïnvesteerd in de afwerking. De aanpassingen en verbeteringen die u hebt aangebracht aan uw gehuurde pand, vallen onder het huurdersbelang. U kunt denken aan de wand-, plafond- en vloerafwerking, keuken, sanitaire voorzieningen en tussenwanden. Ook deze kosten worden meeverzekerd in het totaalpakket voor CBM leden.

Bedrijfsschade

Het kan voorkomen dat u als gevolg van een schade aan uw inventaris en/of opstal niet verder kunt werken. De vaste lasten moeten echter worden doorbetaald en door het uitblijven van omzet maakt u ook geen winst. De bedrijfsschadeverzekering biedt bescherming tegen het risico van bedrijfsstilstand, bijvoorbeeld als gevolg van een brand of bij waterschade. Deze verzekering biedt dekking voor de vaste lasten en de netto winst die u onder normale omstandigheden zou hebben gemaakt. Een machinebreukverzekering dekt materiele schade door machinebreuk. De bedrijfsstilstand door een kapotte machine kan afgedekt worden door een machinebreukbedrijfsschadepolis.

Machinebreuk

Een machinebreukverzekering is een verzekering die allerlei soorten bedrijfsmatig gebruikte machines dekt tegen alle zogenoemde van buiten komende oorzaken en bovendien tegen het eigen gebrek van de machine, indien door een van deze oorzaken materiële schade ontstaat.  

Enkele voordelen

  • Automatisch dekking voor nieuwe investeringen/uitbreidingen (gemaximaliseerd) per locatie en voor maximaal twee maanden.
  • Automatisch dekking voor het herstellen of opnieuw vervaardigen van mallen, matrijzen, stempels e.d. (gemaximaliseerd)
  • Automatisch nog veel meer!

Bekijk ook andere maatwerkoplossingen voor CBM leden:

Meer weten?

Bent u benieuwd naar onze brandverzekering voor CBM leden en wilt u graag een voorstel ontvangen of wilt u graag meer weten van ons aanbod voor CBM leden? Jeroen Mol helpt u graag verder.