CYBER

Cyber oplossingen voor CBM Leden

Moet ik mij als werkgever beschermen tegen cyberdiefstal door mijn (ex) werknemer? Hoe afhankelijk ben ik van mijn eigen geautomatiseerde processen? Wat als mijn hele productielijn gedurende 3 dagen stilvalt? Wat als een online hacker mijn webshop overneemt? Mag ik vertrouwen op mijn datacenter?

Cyberrisico's in het MKB

Ongeveer een kwart van de bedrijven in het MKB heeft jaarlijks te maken met digitale incidenten, zoals een gestolen laptop, computervirus of spyware. Menselijke fouten zijn in 90% van de gevallen de grootste oorzaak. Zelfs aanvallen van buitenaf worden in twee derde van de gevallen veroorzaakt door nalatigheid of kwade bedoelingen van medewerkers. Bij het beveiligen van data wordt in de meeste bedrijven vooral het accent gelegd op de technologische mogelijkheden om uw data te beschermen. Zo denkt 76% van de ondernemers adequate maatregelen genomen te hebben om cyber-en datarisico’s te voorkomen. Bij 82% van de ondernemers blijkt echter dat er geen formele afspraken worden gemaakt met werknemers over de omgang met data van klanten en relaties.

Geeft u al voldoende prioriteit aan datarisico’s?

Risicodeskundigen geven aan dat datarisico’s de snelst groeiende bedreiging vormen en eigenlijk bovenaan de prioriteitenlijst van ondernemers moeten staan bij het maken van keuzes om bedrijfsrisico’s effectief te beheersen.

Bekijk ook andere maatwerkoplossingen voor CBM leden:

Meer weten?

Bent u benieuwd naar onze cyber oplossingen voor CBM leden en wilt u graag een voorstel ontvangen of wilt u graag meer weten van ons aanbod voor CBM leden? Jeroen Mol helpt u graag verder.