Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Over Vanbreda \  Blogs \  Minder bijbetalen bi..

Minder bijbetalen bij waardeoverdracht in 2011


Heeft u een salarisdiensttijdregeling (Defined Benefits) voor uw werknemers, die is ondergebracht bij een verzekeraar? En heeft u te maken gehad met waardeoverdrachten van nieuwe werknemers binnen uw organisatie?Dan zal het volgende u bijzonder aanspreken!
 
Menig werkgever is de afgelopen jaren geconfronteerd met forse bijstortingen die betaald moesten worden aan de verzekeraar in verband met inkomende waardeoverdrachten van nieuwe medewerkers.
Deze bijstortingen lijken voorlopig van de baan voor waardeoverdrachten die geëffectueerd worden in 2011.
 
Hoe werkt het?
De pensioenregeling bij een verzekeraar is gebaseerd op een vaste rekenrente van 3%. In geval van een waardeoverdracht wordt de over te dragen waarde naar de nieuwe pensioenuitvoerder berekend op basis van de wettelijke marktrente. In 2010 kwam deze marktrente uit op 4,122%. .
Het verschil in tarief tussen de vaste rekenrente van 3% en de marktrente van 4,122% komt voor rekening van de nieuwe werkgever. Hierdoor zijn bijstortingen ter grootte van 25% van de overgekomen waarde eerder regel dan uitzondering.
Bij een uitgaande waardeoverdracht, dus als iemand bij u uit dienst gaat, was het tegenovergestelde het geval.
 
Wat verandert er in 2011?
In 2011 is de te hanteren rekenrente voor waardeoverdrachten bepaald op 2,984%. De te hanteren rente is gebaseerd op de rentetermijnstructuur met een looptijd van 25 jaar die per 30 september 2010 door DNB gepubliceerd is. De toe te passen marktrente voor waardeoverdracht en de vaste rekenrente van 3% liggen in 2011 dus vrijwel gelijk. Hierdoor zullen verschillen in tarieven ook fors afnemen.
Goed nieuws dus indien er nieuwe werknemers in dienst treden in 2011!

Ingangsdatum nieuwe rekenrente
De nieuwe rekenrente geldt voor verzoeken tot waardeoverdracht van nieuwe werknemers die in 2011 worden opgenomen in de pensioenregeling van uw organisatie. Het komt nog wel eens voor dat sommige pensioenuitvoerders de datum van binnenkomst offerte aanhouden (die wordt verstrekt door de overdragende uitvoerder), met als gevolg dat de markrente van 2011 van toepassing is. Het kan dus zinvol zijn om uw nieuwe werknemer te vragen het verzoek tot waardeoverdracht pas in 2011 te doen (uiteraard wel binnen 6 maanden na de indiensttreding).
Ook voor waardeoverdrachten die vanwege onderdekking bij het pensioenfonds zijn opgeschort, kan deze rekenrente gaan gelden. De berekeningsdatum in dergelijke gevallen is de eerste dag volgend op de maand waarin de dekkingsgraad weer boven 100% uitkomt.

Betekent dit alleen goed nieuws?
Hoewel de bijbetaalproblematiek met de lage marktrente van 2,984% zal verminderen, is er ook een keerzijde.
Dit is zeker het geval indien uw pensioenregeling bijvoorbeeld nog op een rekenrente van 4% is ondergebracht. Hierdoor zal bij een uitdiensttreding van een werknemer, en een daarmee gepaard gaande waardeoverdracht, een fors verschil optreden tussen de daadwerkelijke waarde berekend op 4% en de overdrachtswaarde die berekend wordt op 2,984%.
En hoewel er een klein verschil in rekenrente 3% en de marktrente 2,984% is, sluit dit bijbetaling bij uitgaande waardeoverdracht niet uit.

Denkt u zich eens in:
U heeft in 2010 een forse koopsom betaald voor een waardeoverdracht voor een nieuwe werknemer. Deze werknemer treedt in 2011 uit dienst en u wordt, hoewel in veel mindere mate, wederom geconfronteerd met een betaling die u dient te doen in verband met ditmaal een uitgaande waardeoverdracht.

Daarnaast zijn de te hanteren overlevingstafels voor de bepaling van de overdrachtswaarde van belang. Nu al is zeker dat pensioenfondsen in de tarieven rekening zullen moeten gaan houden met de effecten van langer leven.

En…..je zou verwachten dat het “surplus” aan overdrachtswaarde door de lagere marktrente ten opzichte van de benodigde 3% rekenrente ten gunste komt aan de nieuwe werkgever.
Dit is niet het geval aangezien de toelichting op artikel 19 Regeling Pensioenwet meldt dat de gehele overdrachtswaarde aangewend dient te worden voor inkoop van pensioenaanspraken.

Kortom…… de lage marktrente biedt zeker voordeel omdat de bijbetaalproblematiek zal afnemen voor wat betreft het verschil in rekenrente en marktrente.

Ik zie echter ook nadelen en zaken die nog onduidelijk zijn en die nadere toelichting en deskundig advies nodig hebben.

Ik adviseer u dan ook over dit onderwerp in gesprek te gaan met het Team Pensioen bij Vanbreda. De pensioenspecialisten van Vanbreda kunnen u deskundig adviseren en begeleiden in geval van voorkomende waardeoverdrachten.

U kunt contact met ons opnemen en wij staan u graag te woord!
Hanneke Geluk-Boeser RPA
 

Reageer

Recente blogs

Bent u voldoende verze..
Een grote brand als gevolg van een kortsluiting maakt uw bedrijfspand en -uitrus.. Bent u voldoende verze..

Maakt u genoeg tijd vr..
Maakt u genoeg tijd vrij voor de wettelijke aanpassingen in de pensioenen Maakt u genoeg tijd vr..

Kredietbeheer

Wees voorbereid op de ..