Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Over Vanbreda \  Blogs \  Nieuwe loonbetalings..

Nieuwe loonbetalingsverplichting bij hernieuwde uitval


Door: Jeroen Buitendijk / 4-9-2012

Een zieke werknemer is na de wachttijd van 104 weken voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard door het UWV. Hij wil terug naar een 24-urige werkweek. Zijn werkgever wil hem in principe in dienst houden, maar wil weten of hij bij hernieuwde uitval wederom 104 weken loon moet doorbetalen bij ziekte.

Voorzichtigheid loont

Voorzichtigheid is hier geboden, omdat een kleine wijziging al beoordeeld kan worden als zijnde ‘nieuw bedongen arbeid’. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters steeds vaker oordelen dat hiervan sprake is, bijvoorbeeld indien
•    er werkplekaanpassingen zijn gedaan,
•    de taken in de praktijk wel zijn veranderd
•    of er sprake is van omscholing.
Dan is bij hernieuwde uitval bij ziekte de loondoorbetalingsverplichting van
2 jaar opnieuw van kracht.

Aanpassing van oorspronkelijke contract, met voorbehoud
Het advies van Vanbreda luidde:
•    een aanpassing van het aantal te werken uren op het oorspronkelijke
     contract
•    waarin wordt aangegeven dat dit contract van toepassing blijft
•    en dat alleen de loondoorbetaling na 104 weken wordt aangepast naar
     het aantal gewerkte uren  (van 40 naar 24 uren).

Dan is er geen sprake van nieuw bedongen arbeid, met het voordeel voor de werkgever dat er geen hernieuwde loondoorbetalingsverplichting bij ziekte meer is. Overigens ligt de definitieve beoordeling hiervan nog altijd bij de rechter.

Neem geen risico met aanpassing van arbeidsovereenkomsten en vraag vooraf advies aan bij Jeroen Buitendijk, (088) 1269 292 of neem contact op met uw accountmanager. 
 


Reageer

Recente blogs

Bent u voldoende verze..
Een grote brand als gevolg van een kortsluiting maakt uw bedrijfspand en -uitrus.. Bent u voldoende verze..

Maakt u genoeg tijd vr..
Maakt u genoeg tijd vrij voor de wettelijke aanpassingen in de pensioenen Maakt u genoeg tijd vr..

Kredietbeheer

Wees voorbereid op de ..